Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

19 lutego 2019, godz. 17.00    MBP Kędzierzyn-Koźle (Rynek 3)

Zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją poświęcone książkom „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” tom XI i XII. Spotkanie odbędzie się w MBP, Rynek 3 w dn. 19 lutego 2019 o godz. 17.00.

Stanisław Sławomir Nicieja (ur. 4 października 1948 r. w Strzegomiu) – historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. Ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, uzyskując tytuł zawodowy magistra historii. W 1977 r. obronił doktorat w zakresie nauk humanistycznych, w 1982 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Odbył staże na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (1978–1979), w Instytucie Historii PAN (1981–1982), uzyskał stypendium Bolesława Krokowskiego
w Nancy i Paryżu (1986 r.), stypendium Fundacji Lanckorońskich w Londynie (1990–1991), stypendium Fundacji Tadeusza Zabłockiego w Londynie (1992 r.) oraz stypendium Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1993 r.).
W latach 1996–2002 oraz 2012–2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Opublikował 14 książek, około 400 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych. Publikował m.in. w „Zeszytach Historycznych” w Paryżu, „Dziejach Najnowszych”, „Odrze”, „Kresach Literackich”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Życiu Literackim”, „Pulsie” w Londynie, „Orle Białym” w Londynie, „Tygodniu Polskim” w Londynie, „Kwartalniku Historycznym”, „Mówią Wieki”.
Jest laureatem nagród: im. Ludwika Waryńskiego (1987), im Juliusza Ligonia (1989), „Życia Literackiego” (1989), „Przeglądu Technicznego” (1989), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego (1991), „Przeglądów Wschodniego” (1993), nagrody „Polityki” (1999), Nagrody Literackiej Wojewody Opolskiego (1990), nagrody I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (1986, 1991, 1999), Nagrody im. Karola Miarki (2008), tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola (1994).
W 2005 odznaczony został Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1993 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Współautor sześciu filmów dokumentalnych o Lwowie, tj. m.in. Orlęta Lwowskie (1990), Snem wiecznym we Lwowie (1992), Zadwórze – polskie Termopile (1993). Należy do twórców Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. Karola Szajnochy w Opolu, w jego ramach od 1989 r. organizuje wieczory autorskie i promocje książek w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego. Był pomysłodawcą i realizatorem „Złotej Serii Otwartych Wykładów Uniwersyteckich”.

Publikacje

 • Julian Leszczyński-Leński, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 • Adam Próchnik – historyk, polityk, publicysta, PWN, Warszawa 1986.
 • Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1786-1986, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Cmentarz Obrońców Lwowa, Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Z Kijowa na Piccadilly. Wokół biografii Tadeusza Zabłockiego – Gwasza, Opole 1994.
 • Jałta z perspektywy półwiecza, Opole 1995.
 • Łyczaków – dzielnica za Styksem, Ossolineum, Wrocław 1998.
 • Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta, Warszawa 2002 (album).
 • Cmentarz Łyczakowski w fotografii, Warszawa 2002 (album).
 • Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie, Warszawa 2006.
 • Kresowe Trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław, Opole 2009.
 • Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda, Warszawa 2009.
 • Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, tom 1–12, Opole 2012–2018.