Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla wzięli udział w ogólnopolskich działaniach, polegających na liczeniu osób bezdomnych. Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami socjalnymi, streetworkerami oraz strażnikami miejskimi sprawdzali miejsca, w których schronienia szukają bezdomni, a także informowali ich o możliwości wsparcia jakie mogą uzyskać.

13 lutego br., po raz trzeci w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. W przedsięwzięcie, które odbywa się co 2 lata zaangażowani byli policjanci, pracownicy socjalni, streetworkerzy oraz strażnicy miejscy.

W trakcie prowadzonych działań liczący wspólnie prowadzili kontrolę miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Sprawdzali m.in. pustostany, tereny ogródków działkowych, rejon dworca PKP, a także piwnice i klatki schodowe bloków. Podczas prowadzonego spisu, napotkane osoby żyjące w trudnych warunkach były informowane o możliwości wparcia, jakie mogą uzyskać.

W Kędzierzynie-Koźlu naliczono ponad 100 bezdomnych. Z tego 52 osoby przebywają w przestrzeni publicznej tzw. miejscach niezamieszkałych - altanach działkowych, bunkrach, klatkach schodowych i piwnicach. 45 osób, znalazło schronienie w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT. 2 bezdomnych przebywało w trakcie liczenia w areszcie śledczym. W tym czasie 2 osoby bezdomne przebywały także w szpitalu.

Oprócz ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych, policjanci, pracownicy socjalni, strażnicy miejscy, a także streetworkerzy na co dzień prowadzą wiele działań by pomóc osobom bezdomnym.

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla, a w szczególności dzielnicowi systematycznie odwiedzają miejsca, w których szukają schronienia bezdomni. Kontrole takie prowadzą również pracownicy społeczni, streetworkerzy oraz strażnicy miejscy. W naszym mieście został również powołany zespół interdyscyplinarny, który prowadzi autorski projekt „Bezdomność to nasza wspólna sprawa”.

W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele różnych służb i instytucji prowadzą spotkania w szkołach i domach dziennego pobytu, podczas których rozmawiają z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla na temat bezdomności. Zachęcając do pomocy osobą bezdomnym, prosząc by to robić w sposób przemyślany. Gdyż wręczanie pieniędzy bezdomnym nie rozwiązuje ich problemów. Dając pieniądze, dajemy im tak naprawdę powód, aby dalej pozostawali na ulicy i tkwili w swoich nałogach, które wówczas nieświadomie finansujemy. Dlatego bezpośrednie wsparcie finansowe, nie jest dla nich prawdziwą pomocą.

Przedstawiciele zespołu zachęcają uczestników spotkań by wspomagali bezdomnych poprzez informowanie odpowiednich służb o miejscach w których przebywają osoby potrzebujące pomocy. Można także pomóc bezdomnym poprzez przekazywanie im informacji o instytucjach w których mogą znaleźć profesjonalną pomoc.

  • Policjanci z Kędzirzyna-Koźla brali udział w liczeniu bezdomnych
  • Policjanci z Kędzirzyna-Koźla brali udział w liczeniu bezdomnych
  • Policjanci z Kędzirzyna-Koźla brali udział w liczeniu bezdomnych
  • Policjanci z Kędzirzyna-Koźla brali udział w liczeniu bezdomnych