3-8 czerwca 2019

Zapraszamy na spotkania autorskie, które odbędą się w ramach Dni Literatury dla dzieci i młodzieży.

Program:

3 czerwca
godz. 10.40 PSP 15
spotkanie z Tomaszem Sobanią (spotkanie zamknięte)

4 czerwca
godz. 9.00 Filia nr 13
godz. 11.00 Filia nr 5
spotkanie z Katarzyną Ryrych

5 czerwca
godz.9.00 Filia 4
godz. 11.00 Filia 8
spotkanie z Krzysztofem Pławeckim

6 czerwca
godz. 12.00 MBP
spotkanie z Wojciechem Widłakiem

7 czerwca
godz. 9.00 Filia 1
godz. 11.00 PSP19
spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

8 czerwca
godz. 16.15 MBP
Rodzinne Czytanki