Policjant z Kędzierzyna-Koźla w Zespole Szkół Nr 3 rozmawiał z uczniami na temat pracy w Policji. Funkcjonariusz opowiedział młodzieży o specyfice służby, a także wyjaśnił jak wygląda proces rekrutacji. Przypominamy, że cały czas trwa nabór.

Policjant z Kędzierzyna-Koźla rozmawiał z uczniami 2 klasy mundurowej Zespołu Szkoł Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu na temat doboru do Policji. Podczas spotkania asp.szt. Tomasz Zarzycki przybliżył młodzieży specyfikę służby w Policji, a także wskazał kto może ubiegać się o przyjęcie do służby, jakie musi spełnić wymagania oraz gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty.

Uczniom przedstawiono również proces postępowania kwalifikacyjnego oraz omówiono jego poszczególne etapy: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Policjant podkreślał, że służba w Policji daje możliwość realizowania swoich pasji. Zakres zadań i umiejętności potrzebnych stróżom prawa, są tak szerokie, że wiele umiejętności, czy pasji stają się przydatne w codziennej służbie. Przewodnicy psów, motocykliści z wydziału ruchu drogowego, dociekliwi kryminalni, dyżurni, policjanci zajmujący się profilaktyką nieletnich, funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą, dzielnicowi, technicy kryminalistyczni, funkcjonariusze z zespołu rowerowego oraz policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego - dla wielu z nich obowiązki służbowe i zadania jakie są przed nimi stawiane, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań, łączenia hobby z pracą, a także zdobywania zupełnie nowych doświadczeń.

Służba w Policji daje także szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Osobom rozważającym podjęcie służby w Policji przypominamy, że cały czas trwa nabór

Dokumenty można składać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu przy ul. Powolnego 3, pokój numer 5;

w poniedziałki - godz. 8.00-16.00
wtorki i czwartki - w godz. 9.00-14.00

nr telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58 oraz w komendach powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania.

Od stycznia tego roku podanie można także całodobowo złożyć u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18 i u dyżurnego Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3.

 

  • Policjant rozmawia z młodzieżą siedzącą w ławkach o doborze do Policji
  • Policjant rozmawia z młodzieżą o doborze do Policji