Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 19. Policjanci w związku z realizacją przez Gminę Kędzierzyn-Koźle rządkowego programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzieci uczestniczące w spotkaniach otrzymały odblaskowe plecaki oraz opaski.

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19. Podczas spotkania funkcjonariusz zajmujący się profilaktyką społeczną oraz dzielnicowy rozmawiali z uczniami klas II i III na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzieci brały czynny udział w zajęciach. Funkcjonariusze przy wykorzystaniu tekstylnego miasteczka ruchu drogowego przypomnieli uczniom zasady prawidłowego poruszania się po drogach, zwracając przy tym szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię. Policjanci zachęcali także uczestników spotkania do noszenia elementów odblaskowych, przypomnieli jak należy poruszać się po drodze w sytuacji gdy nie ma chodnika, a także wskazali zagrożenia na jakie narażeni są piesi oraz rowerzyści.

Na koniec mundurowi wręczyli uczniom odblaskowe opaski oraz plecaki. Działania te zostały przeprowadzone w związku z uczestnictwem kędzierzyńsko-kozielskiej policji w projekcie realizowanym w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań przez Gminę Kędzierzyn-Koźle. W ramach tego projektu zostaną zmodernizowane dwa przejścia dla pieszych, które znajdują się w rejonie szkół podstawowych, a także będą prowadzone spotkania profilaktyczne z dziećmi oraz młodzieżą.

  • Policjanci na sali gimnastycznej stoją obok dzieci przebranych w tekstylne miasteczko ruchu drogowego
  • Policjanci rozmawiają z dziećmi o bezpieczeństwie
  • Policjanci stoją obok uczniów, którzy mają opaski odblaskowe i plecaki
  • Policjanci rozmawiają z dziećmi o bezpieczeństwie
  • Policjanci stoją obok uczniów, którzy mają opaski odblaskowe i plecaki