Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury z dnia 17.01.2020 r.
Zabawy literackiej „BINGO – STUDNIA CZYTA!”

Zabawa literacka „BINGO – STUDNIA CZYTA!” została ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu 02 września 2019 r. i trwał do 31 grudnia 2019 r.
Przedmiotem Zabawy literackiej było wypożyczanie książek z Oddziału dla Młodzieży, wypełnienie karty Bingo oraz udział w comiesięcznych quizach literackich.

Odbiorcami konkursu była młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu Kędzierzyna-Koźla.
W Zabawie literackiej udział wzięło 8 osób.

Laureatów konkursu wyłoniło Jury, w którego skład weszli:
- Przewodnicząca jury: Agnieszka Piwowar, kierownik Działu Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Magdalena Walczyk, pracownik Oddziału dla młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej „Studnia Otwarta Kultura”,
- Patrycja Mynarek, pracownik Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Postanowiono przyznać:
I miejsce otrzymał Dominik Skorbela zdobywając 197 punktów
II miejsce otrzymała Iwona Laska zdobywając 154 punkty
III miejsce otrzymała Sonia Laska zdobywając 152 punkty

„BINGO – STUDNIA CZYTA!”

Protokół z posiedzenia Jury z dnia 17.01.2020 r.