Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

od 17 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do udziału w Konkursie Literackim ph. „Barwy mojej małej ojczyzny”. Przedmiotem Konkursu są teksty prozatorskie o charakterze literackim dotyczące miasta Kędzierzyn-Koźle.

Konkurs trwa do 17 kwietnia 2020 r.

Nagroda główna – tablet,
2 i 3 miejsce – zestawy książek

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną oraz zgodę na publikację wizerunku i kartę zgłoszenia.

pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu Literackiego ph. „Barwy mojej małej ojczyzny”
Klauzula informacyjna oraz zgoda na publikację wizerunku
Klauzula informacyjna oraz zgoda na publikację wizerunku dziecka
Karta zgłoszenia do konkursu literackiego ph. „Barwy mojej małej ojczyzny”