Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, warsztatach literackich, plastycznych i ruchowych, które będą się odbywać w wakacje w naszych bibliotekach. Szczegółowy plan na plakatach.

MBPStudniaPort KulturyFilia nr 5
MBP
wersja PDF
Oddział dla młodzieży - Studniawersja PDF
Port Kulturywersja PDF
F5wersja PDF
Filia nr 1Filia nr 4Filia nr 8Filia nr 10
Filia nr 1wersja PDF
Filia nr 4wersja PDF
Filia nr 8wersja PDF
Fillia nr 10wersja PDF
Filia nr 11Filia nr 13
Filia nr 11wersja PDF
Filia nr 13wersja PDF

pliki do pobrania:
Ankieta o stanie zdrowia - Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
Klauzula informacyjna oraz zgoda na publikację wizerunku dziecka