Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Komendant Powiatowy Policji oraz Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla podpisali porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych. Władze Gminy przeznaczyły na ten cel 40 000 złotych. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp.  Hubert Adamek  podpisał porozumienie z Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Panią Sabiną Nowosielską. Porozumienie dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych. Gmina przeznaczyła na ten cel 40 000 tysięcy złotych.

Dzięki tym funduszom w Kędzierzynie-Koźlu będzie więcej patroli. Będą się one odbywały przede wszystkim w weekendy w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców. Przy planowaniu dodatkowych patroli, uwzględniane będą także sugestie  mieszkańców oraz samorządów, a także zgłoszenia przekazywane przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.