Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Policjanci z drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei sprawdzali na przejazdach kolejowych zachowania kierowców oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo w podróży w dużej mierze zależy od nas samych. Chwila nieostrożności, zniecierpliwienie, czy też pośpiech może nas kosztować zdrowie lub nawet życie.

Przejazdy kolejowe to miejsca, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Zdarzenia drogowe, do których na nich dochodzi najczęściej są tragiczne w skutkach. Dlatego policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei kolejny raz sprawdzali czy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów i w sposób bezpieczny przejeżdżają przez torowisko.

Nadrzędnym celem wczorajszych działań było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w rejonie przejazdów, a także kształtowanie prawidłowych zachowań poprzez podnoszenie świadomości kierowców w zakresie zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

Mundurowi w rozmowie z kierowcami przestrzegali ich przed niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej oraz omijaniem zapór na przejazdach kolejowych.  Podkreślali, że w podróży każdy z nas ma duży wpływ na swoje bezpieczeństwo, a chwila nieostrożności, zniecierpliwienie, czy też pośpiech może nas kosztować zdrowie lub nawet życie.

Dlatego też, zbliżając się pojazdem do przejazdu kolejowego pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przed wjechaniem na tory musimy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Ponadto kierującemu, na przejeździe kolejowym  zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

  • Czapka policjanta ruchu drogowego w radiowozie. W tle przejazd kolejowy oraz jadący pociąg i stojący przy przejeździe samochód ciężarowy.
  • Funkcjonariusze policji i służby ochrony kolei stoją przy przejeździe kolejowym do którego zbliża się samochód ciężarowy.
  • Funkcjonariusze policji i służby ochrony kolei stoją przy radiowozie obok przejazdu kolejowego