Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 22 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci włączają się w to przedsięwzięcie, udzielając fachowych porad. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Bezpłatnych porad będą udzielać także policjanci z Komendy Powiatowej Policji i Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Funkcjonariusze wydziałów kryminalnych będą udzielać porad w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu w dniach 23, 24 lutego w godz. 15:00-17:00 oraz w dniu 28 lutego w godz. 10:00-12:00.

Natomiast w Komisariacie Policji w Kędzierzynie-Koźlu porady będą udzielane w dniach 22, 25, 26 lutego w godz. 15:00-17:00 oraz w dniu 27 lutego w godz. 10:00-12:00.