Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki każdego dnia wyjeżdżają na drogi powiatu, by dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tylko w pierwszym kwartale tego roku mundurowi przeprowadzili blisko 5 000 kontroli. Podczas nich ujawnili między innymi nietrzeźwych kierowców oraz osoby, które nie posiadały uprawnień do kierowania. Mundurowi odzyskali także skradziony pojazd i zatrzymali osoby poszukiwane.

W 2020 roku na drogach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego doszło do 24 wypadków drogowych, w wyniku których 5 osób straciło życie, a kolejnych 21 zostało rannych. Główną przyczyną tych zdarzeń była nadmierna lub niedopasowana do warunków jazdy prędkość, brawura oraz niestosowanie się do przepisów i znaków drogowych.

Aby przeciwdziałać takim niebezpiecznym zachowaniom oraz ograniczyć liczbę wypadków, policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki każdego dnia wyjeżdżają na drogi, by dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze m.in. eliminują z ruchu nietrzeźwych kierowców, zatrzymują prawa jazdy osobom, które poruszają się z nadmierną prędkością albo dopuszczają się na drodze niebezpiecznych zachowań. Ujawniają  osoby, które prowadzą pojazd mimo tego, że nie mają do tego uprawnień. Wyciągają także konsekwencje prawne wobec użytkowników dróg, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń m.in. takich jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy też nieprawidłowe wyprzedzanie.

Tylko w pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze przeprowadzili blisko 5000 kontroli drogowych oraz ujawnili 2149 wykroczeń. Ponad połowa z nich związana była z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Mundurowi zatrzymali  prawo jazdy 33 osobom, które w obszarze zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50km/h, a także wyeliminowali z ruchu 45 kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu.

Ponadto podczas 34 kontroli funkcjonariusze ujawnili osoby, które prowadziły pojazd pomimo, że nie posiadały do tego uprawnień. Funkcjonariusze zatrzymali również 259 dowodów rejestracyjnych, z czego w 140 przypadkach pojazdy miały niewłaściwy stan techniczny, a w 119 nie posiadały aktualnych badań technicznych.

Policjanci w trakcie prowadzonych kontroli drogowych zatrzymali także 2 osoby poszukiwane oraz odzyskali kradziony pojazd.