Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Ciepła i pogodna jesień sprzyja motocyklistom, których często możemy zobaczyć na drogach naszego województwa. Użytkownicy tego środka transportu muszą jednak pamiętać o bezpieczeństwie, gdyż w trakcie zdarzenia drogowego nietrudno o obrażenia ciała. Dlatego też na terenie województwa opolskiego, 9 października 2021 r. policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania pn. "Opolski bezpieczny motocyklista".

Pogodna aura sprawia, że na drogach zauważalna jest większa liczba motocyklistów. Ich liczba wzrasta przede wszystkim podczas weekendów, co może mieć negatywny wpływ na zwiększona liczbę zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Tylko w tym roku na drogach Opolszczyzny doszło do 102 kolizji drogowych i 49 wypadków, w których zginęło 13 motocyklistów, a 39 odniosło obrażenia ciała.

Przyczyną tych zdarzeń było w szczególności, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Dlatego aby w maksymalnym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów w dniu 9 października br. na terenie całego województwa zostaną przeprowadzone wzmożone działania kontrolno – prewencyjne pn. ,,Bezpieczny motocyklista’’.

W akcji zostaną wykorzystane radiowozy oznakowane i nieoznakowane z Zespołów SPEED, wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Statyczne punkty pomiaru prędkości, jak i pomiary prowadzone dynamicznie będziemy mogli spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz pomiarów prędkości policjanci skupią się na kontrolach trzeźwości, kontrolach w zakresie posiadania wymaganych uprawnień do kierowania, czy też właściwego stanu technicznego. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem w patrolach statycznych, dynamicznych i należy ich się spodziewać w miejscach szczególnie występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.