Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki uczestniczą w wojewódzkich działaniach pn. „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Funkcjonariusze zwracają uwagę zarówno na niewłaściwe zachowania kierowców jak i pieszych. W działaniach wykorzystany zostanie również policyjny dron.

„Tydzień bezpieczeństwa pieszych”, obejmuje całe województwo i potrwa do niedzieli (28 listopada).  Podczas działań policjanci zwracają szczególną uwagę zarówno na zachowania kierowców wobec pieszych, jak i na wszystkie naruszenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W najbliższy piątek, nasi policjanci będą wspierani przez funkcjonariuszy z Opola. Aby zwiększyć efektywność działań zostanie w nich wykorzystany policyjny dron. Policjanci będą się przyglądać przejściom dla pieszych usytuowanym na drogach w naszym mieście.  Mundurowi za jego pomocą będą ujawniać i reagować na niewłaściwe zachowania kierowców wobec pieszych oraz wykroczenia popełniane przez niechronionych użytkowników dróg.

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność,
zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście

Każdy pieszy powinien mieć jednak świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powinien też stosować się do zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych.