Policyjni kontrterroryści uczestniczą w złożonych i wymagających operacjach oraz najtrudniejszych realizacjach. Wkraczają do akcji tam, gdzie przestępcy nie mają ochoty poddać się bez walki. Dlatego muszą cały czas podnosić swoje umiejętności. Jeśli jesteś odpory na stres, potrafisz pracować zespołowo, a Twoja sprawność fizyczna jest wyższa od przeciętnej, to może być praca dla Ciebie - właśnie ruszyła selekcja do opolskich kontrterrorystów.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu powstał w kwietniu 2019 roku. To efekt wydzielenia osobnego pionu w Polskiej Policji - kontrterrorystów. Jednak opolscy komandosi mają 25-letnie doświadczenie m. in. w zwalczaniu najcięższych kategorii przestępstw oraz aktów terroryzmu. Policjanci uczestniczą w działaniach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, ratowniczych oraz w sytuacjach wymagających użycia taktyki specjalnej lub specjalistycznego sprzętu. Mają ku temu odpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie.

Aby właściwie wykonywać swoje obowiązki nieustannie podnoszą kwalifikacje i doskonalą umiejętności. Poddawani są regularnym testom sprawności fizycznej, muszą wykazać się dobrym zdrowiem oraz przejść szereg testów psychologicznych. Do swoich zadań zawsze podchodzą z pełnym profesjonalizmem. I tego oczekują od swoich przyszłych kolegów.

W dniach 19-20 stycznia 2022 roku odbędzie się selekcja do do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu na stanowiska asystentów zespołu bojowego.

Kandydatami mogą być policjanci, którzy poddali się procedurze naboru do służby w Policji i ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe. Osoby cywilne nie będą dopuszczone do procesu rekrutacji.

Od kandydatów oczekuje się:

  • wysokiej sprawności fizycznej,
  • bardzo dobrego stanu zdrowia,
  • wysokiej odporności na sytuacje stresowe,
  • umiejętności pracy w zespole,
  • umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków,
  • dyspozycyjność,
  • prawa jazdy kategorii B.

I Etap

Warunkiem przystąpienia kandydata do kolejnego etapu kwalifikacji jest pozytywna weryfikacja złożonych dokumentów. Są one dostępne pod adresem https://opolska.policja.gov.pl/op/praca/praca-dla-policjantow/56973,Ogloszenie-o-naborze-do-Samodzielnego-Pododdzialu-Kontrterrorystycznego-Policji-.html

II Etap

  • Testy sprawności psychofizycznej, zgodnie z rozporządzeniem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2007062042301.pdf
  • Wewnętrzne testy specjalistyczne sprawdzające umiejętności niezbędne w służbie kontrterrorystycznej w zakresie: sprawności fizycznej, posługiwania się bronią palną, umiejętność walki wręcz, prób wysokościowych.
  • Przeprowadzenie rozmowy z kandydatem.

III Etap

Ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej.