W Miejskiej Bibliotece Publicznej obyło się kolejne ekologiczno-integracyjne spotkanie w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”. Wykład „Człowiek w czasach wielkiej zmiany” zaangażował uczestników na wiele sposobów.

Prowadząca Małgorzata Szyszka poruszyła sporo tematów dotyczących fauny i flory naszej planety. Powstały krótkie scenki teatralne poruszające różne ekologiczne zagadnienia, a następnie odbywały się „burze mózgów”, podczas których wspólnie poszukiwano rozwiązań. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kędzierzyna-Koźla biorący udział w spotkaniu poradzili sobie z tematem śpiewająco!

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.