W ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu” podejmowane jest wiele działań integracyjnych, które mają zbliżać do siebie mieszkańców. Część z nich to zajęcia sportowe. Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji działają trzy sekcje, do których uczęszcza łącznie blisko 50. dzieci.

Młodzi sportowcy rozwijają swoje pasje trenując w zespołach, których brakowało w miejskiej ofercie. Są to szkółki piłki nożnej dziewcząt, bowlingu i kajakarstwa. Na regularnych zajęciach rozwijają swoje umiejętności, które później sprawdzą w ramach zaplanowanych zawodów. Treningi są całkowicie bezpłatne. Wszystkie koszty, w tym m.in. wynagrodzenia dla prowadzących czy opłaty za obiekty sportowe finansowane są z tzw. „środków norweskich”. W zajęciach mile widziani są wszyscy, zarówno w pełni sprawne dzieci, jak i z dysfunkcjami.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.