Za nami kolejne spotkanie w sprawie miejskich inwestycji. Tym razem na temat planowanego remontu mogli wypowiedzieć się mieszkańcy ulicy Tadeusza Kościuszki. Podczas wspólnej narady w siedzibie Rady Osiedla Pogorzelec szczegółowo przeanalizowano przygotowane koncepcje zadania.

Kierownik Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji zaprezentowała dwa warianty przebudowy odcinka drogi od ulicy Jana Sobieskiego do ulicy Józefa Bema. Omawiana dokumentacja już przed spotkaniem była dostępna do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie sugestie i uwagi uczestników były dokładnie przedyskutowywane, a następnie trafiły do protokołu, który zostanie przekazany dla projektantów.