Są przestronne, wolne i czekają na lokatorów. Aby w nich zamieszkać, trzeba je jednak wyremontować. Gmina Kędzierzyn-Koźle regularnie prowadzi kolejne procedury wynajmu takich mieszkań. Tym razem na liście znajduje się 15 adresów.

WYKAZ LOKALI DO REMONTU (KLIKNIJ, aby przejść)

Z takiej możliwości mogą skorzystać także mieszkańcy, którzy szukają dla siebie większego lokum, np. o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych. Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont, należy spełnić trzy podstawowe warunki:
1. Kryterium dochodowe - w ciągu ostatnich trzech miesięcy dochód na osobę wynosił:
- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego minimum 150% najniższej emerytury (2.382,66 zł), jednak nie więcej niż 400 proc. (6.353,76 zł);
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – minimum 120% najniższej emerytury (1.906,13 zł), jednak nie więcej niż 400 proc. (6.353,76 zł);
2. Brak tytułu prawnego do lokalu w postaci prawa własności;
3. Brak zobowiązań wobec gminy z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu.

Powierzchnia pokoi w mieszkaniach przeznaczonych do remontu dla pojedynczych osób waha się od 11 do 55 m2. W przypadku gospodarstw wieloosobowych obowiązuje przelicznik minimum 10 m2 na osobę. Za każdym razem opublikowana lista adresów zawiera również zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac oraz ich szacunkowy koszt. Zainteresowani mieszkańcy mogą oglądać wybrane przez siebie lokale w dniach:
- 20 listopada 2023 r. od godz. 14:00 do godz. 16:00;
- 22 listopada 2023 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00.

Zgodnie z procedurą osoby spełniające warunki mogą złożyć wnioski na maksymalnie dwa lokale. Należy to zrobić w wyznaczonym terminie. Samorząd weryfikuje następnie wszystkie zgłoszenia, przyznając im określoną liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą XLIII/500/22 (KLIKNIJ - szczegóły w rozdziale 10 na stronach od 14 do 16).

Ważne! W przypadku zainteresowania wynajmem jednego lokalu przez kilka osób, o pierwszeństwie w zawarciu przedwstępnej umowy na lokal decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji punktowej wniosku przy uwzględnieniu ściśle określonych kryteriów. (KLIKNIJ - szczegóły w rozdziale 10, paragrafie 21, punkcie 9 na stronie 15).

Z osobą, która złożyła najwyżej oceniony wniosek, gmina zawrze umowę przedwstępną na dane mieszkanie, która określi termin remontu, zakres, koszty i zasady rozliczenia. Mieszkańcy, którzy odświeżą lokale zgodnie z tymi ustaleniami, wynajmą je na czas nieoznaczony. Po pięciu latach gmina sprzeda mieszkania najemcom, jeśli będą zainteresowani wykupem.

Wszelkich szczegółów udzielają pracownicy Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia, tel. 77 405 03 26, 77 405 03 10. Opis samej procedury można również znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.kedzierzynkozle.pl/sprawa-do-zalatwienia/22439/stwierdzenie-uprawnien-do-zawarcia-przedwstepnej-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-wynajmowanego-na-czas-nieoznaczony-przeznaczonego-do-remontu-na-koszt-przyszlego-najemcy.

Wnioski przyjmowane są w dniach od 17 do 30 listopada 2023 r.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala.xliii_.500.22.2022.pdf524.4 KB
PDF icon zal._nr_2_-oswiadczenie_o_dochodach_gospod._dom.pdf46.98 KB
PDF icon zal._nr_3_-_oswiadczenie.pdf34.86 KB
PDF icon zal._nr_4_-_zaswiadczenie_o_dochodzie.pdf64.03 KB
PDF icon zal._nr_7_-_druk_wniosku_o_zawarcie_przedwstepnej_umowy_najmu_lokalu_preznaczonego_do_remontu_na_koszt_przyszlego_najemcy.pdf47.73 KB
PDF icon zal._nr_8_-_zaswiadczenie_dot._zobowiazan_finansowych_wobec_gminy.pdf31 KB
PDF icon zal._nr_9_-_oswiadczenie_o_stanie_majatkowym.pdf58.25 KB
PDF icon wykaz_lokali_przeznaczonych_do_remontu_-_16.11.2023_-_30.11.2023.pdf55.2 KB
PDF icon kryteria_punktacji_.pdf41.9 KB