Spółka, która zainwestowała dziesiątki milionów złotych w budowę nowoczesnego zakładu na Polu Południowym została nagrodzona w ogólnopolskim rankingu. Firmę EMKA do plebiscytu organizowanego przez Polską Agencję Prasową i Serwis Samorządowy PAP zgłosiły władze Kędzierzyna-Koźla.

Głównym celem konkursu pt. „Biznes dobry dla Gminy” było docenienie firm mających znaczny wpływ na rozwój lokalnych gospodarek, a także harmonijnie współpracujących z miejscowymi samorządami.

Kandydaci zgłaszani byli przez same gminy, a laureatów wybrała kapituła, w skład której weszli przedstawiciele środowiska naukowego, samorządowego, przedsiębiorców, a także redakcji Serwisu Samorządowego PAP. Ocenie podlegały takie czynniki jak: tworzenia miejsc pracy, dbałość o stan środowiska naturalnego, edukacja czy aktywizacja mieszkańców.

Do konkursu napłynęło 228 zgłoszeń z 16 województw. Spośród wszystkich kandydatur wybrano 41 laureatów. W zestawieniu znalazły się trzy opolskie firmy. Poza EMKĄ z Kędzierzyna-Koźla są to również Górażdże Cement S.A oraz Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych RUDATOM z Kępy koło Opola.

FOTO: Serwis Samorządowy PAP