Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Jeszcze do 12 czerwca można nadsyłać prace w konkursie fotograficznym w ramach naszego profilaktycznego programu "Pomyśl zanim spróbujesz". Mogą w nim uczestniczyć uczniowie w 2-3 osobowych zespołach reprezentujących szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. Wykonany kolaż powinien przedstawiać problematykę uzależnień i promować zdrowy styl życia. Na zwycięzców czekają nagrody.

Profilaktyczny program "Pomyśl zanim spróbujesz" dedykowany jest problematyce uzależnień. Realizują go wspólnie Urząd Wojewódzki, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Opolskie Kuratorium Oświaty. W ramach tego programu, ogłoszony został konkurs na prace fotograficzne propagujące walkę z nałogami oraz promujące zdrowy styl życia.

Mogą w nim uczestniczyć uczniowie w 2-3 osobowych zespołach reprezentujących szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. Praca konkursowa to kolaż fotograficzny, wykonany ze zdjęć zrobionych przez uczniów. Swoje kolaże można nadsyłać do 12 czerwca br. Szczegóły konkursu oraz regulamin do pobrania ze strony Urzędu Wojewódzkiego. Na zwycięzców czekają nagrody.