W internecie dostępna jest ankieta dla mieszkańców. Za jej pomocą ocenią oni swój poziom zadowolenia z usług świadczonych przez MZK Kędzierzyn-Koźle. Wyniki przysłużą się do opracowania dokumentu, który pomoże wyjść naprzeciw oczekiwaniom podróżnych.

Celem badania jest rozpoznanie preferencji komunikacyjnych oraz potrzeb transportowych pasażerów. W ten sposób mogą oni mieć realny wpływ na zmiany dotyczące komunikacji publicznej. Zebrane dane zostaną przedstawione w nowo opracowywanym „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2023-2032”. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania są anonimowe i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poznania opinii mieszkańców na wskazany temat.

Link do ankiety: https://forms.gle/xkFzBpYzkUuT2Ufu6.