Samorządowcy spotkali się z wojewodą z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
W minionym tygodniu, w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się ważne spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie przyciągnęło licznych samorządowców, którzy mieli okazję nie tylko otrzymać zasłużone gratulacje, ale także omówić kluczowe aspekty współpracy z administracją rządową.

Uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Opolu

W dniu 18 czerwca, Sala Herbowa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego stała się miejscem spotkania samorządowców z całego regionu. Uroczystość była okazją do wręczenia listów gratulacyjnych zarówno nowo wybranym włodarzom, jak i tym, którzy zostali ponownie wybrani na swoje stanowiska. Był to również moment, by uhonorować zasłużonych samorządowców odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Spotkanie pełne gratulacji i planów na przyszłość

Spotkanie zorganizowane przez wojewodę opolskiego Monikę Jurek, było nie tylko ceremonią wręczenia listów gratulacyjnych, ale również platformą do rozmów na temat współpracy między samorządami a administracją rządową. Poruszono zagadnienia związane z nadzorem prawnym, gospodarką przestrzenną, infrastrukturą, polityką społeczną oraz edukacją. Wojewoda podkreśliła znaczenie takich rozmów dla efektywnej współpracy na rzecz lokalnych społeczności.

- To nasi samorządowcy. Osoby, które działają na rzecz lokalnych społeczności, pełniąc różne funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak gminy, powiaty i województwa. To czas nie tylko na wręczenie listów gratulacyjnych nawiązujących do rozpoczętej już kadencji 2024-2029, ale także do rozmów, które są podstawą dobrej współpracy – przekazała wojewoda opolski Monika Jurek.

Znaczące postacie lokalnego samorządu

Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się m.in. starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Artur Maruszczak oraz prezydent Sabina Nowosielska. Obecni byli również wójtowie gmin wiejskich z powiatu, którzy odegrali istotną rolę w dyskusjach na temat przyszłości lokalnych społeczności i ich rozwoju.

Spotkanie w Opolu pokazało, jak ważne jest docenianie pracy samorządowców i promowanie dialogu między różnymi szczeblami administracji. Dzięki takim wydarzeniom możliwe jest budowanie silniejszych więzi i lepsze zrozumienie potrzeb lokalnych społeczności, co ostatecznie przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie i rozwój regionu.


Według informacji z: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski