Rada Miasta udzieliła wotum zaufania Sabinie Nowosielskiej
Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta, prezydent Sabina Nowosielska otrzymała zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu na 2023 rok. Decyzja ta została poprzedzona pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji problemowych. Co więcej, miasto osiągnęło imponujące wyniki finansowe, przekraczając planowane dochody i przychody.

Prezydent Sabina Nowosielska z wotum zaufania od Rady Miasta

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 czerwca, prezydent Sabina Nowosielska otrzymała wotum zaufania. Decyzja ta była wynikiem pozytywnej oceny raportu o stanie gminy oraz wykonania budżetu za 2023 rok. Rada Miasta uznała, że prezydent skutecznie zarządzała finansami gminy i realizowała zaplanowane inwestycje.

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje problemowe wspierają decyzję o absolutorium

Przyznanie absolutorium dla prezydent Nowosielskiej poprzedziła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji problemowych, w tym komisji rewizyjnej. Te instytucje dokładnie przeanalizowały wykonanie budżetu i uznały, że prezydent należycie wykonała swoje obowiązki, co stanowiło podstawę do udzielenia jej absolutorium.

Imponujące wyniki finansowe miasta za 2023 rok

W 2023 roku miasto osiągnęło dochody i przychody przekraczające 384 miliony złotych, podczas gdy wydatki i rozchody wyniosły 360 milionów złotych. Na inwestycje przeznaczono przeszło 46 milionów złotych, co świadczy o dynamicznym rozwoju i realizacji wielu ważnych projektów. Te wyniki finansowe pokazują, że miasto zarządza swoimi zasobami w sposób efektywny i zrównoważony.

Znaczenie inwestycji w rozwój miasta

Przeznaczenie 46 milionów złotych na inwestycje to krok w stronę dalszego rozwoju miasta. Dzięki tym środkom możliwe było realizowanie projektów infrastrukturalnych, które poprawiają jakość życia mieszkańców. Inwestycje te obejmują modernizację dróg, budowę nowych obiektów użyteczności publicznej oraz rozwój terenów zielonych. Wszystkie te działania przyczyniają się do podnoszenia standardów życia i atrakcyjności miasta.

Podsumowanie decyzji Rady Miasta

Decyzja Rady Miasta o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydent Sabiny Nowosielskiej jest wyrazem uznania dla jej pracy i skutecznego zarządzania finansami gminy. Wyniki finansowe za 2023 rok pokazują, że miasto rozwija się dynamicznie i realizuje zaplanowane inwestycje. To pozytywny sygnał dla mieszkańców, że ich miasto jest w dobrych rękach.


UM Kędzierzyn-Koźle