Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. 24 nowych policjantów ślubowało dziś na sztandar i tym samym wstąpiło w szeregi opolskiej Policji. Po ukończeniu szkolenia podstawowego, 2 funkcjonariuszy rozpocznie służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta.

W sali konferencyjnej komendy wojewódzkiej odbyło się ślubowanie nowych policjantów. To oni -  z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - odebrali akty ślubowania. Na uroczystości obecna była kadra kierownicza komendy, kapelan opolskiej Policji oraz rodziny nowo przyjętych policjantów. Nadinsp. Jarosław Kaleta złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie.

Młodzi adepci najbliższe 6 miesięcy spędzą w Szkole Policji w Katowicach. Tam zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Po odbyciu przeszkolenia podstawowego, 2 funkcjonariuszy rozpocznie służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Przypominamy, że cały czas trwa nabór. Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie, masz nieposzlakowaną opinię, posiadasz co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych –  Ty też możesz zostać policjantem.

Policjant - to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur.

Kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Co należy zrobić na samym początku?

Krok pierwszy to złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia, ponieważ z tą chwilą rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Jednak jeszcze przed ich złożeniem kandydat czy kandydatka powinni dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze do Policji. Niezbędne informacje, wzory dokumentów są umieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Kolejne etapy?

Kandydaci muszą wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego - test z wiedzy obejmuje 40 pytań. Następnie każdy musi pokonać sprawnościowy tor przeszkód w odpowiednim czasie. Taki test sprawności fizycznej sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydatów. Kolejne etapy to test psychologiczny tzw. MultiSelect, który bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji, rozmowy kwalifikacyjne  m.in. mające na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji. Poszczególne etapy są punktowane i trzeba uzyskać odpowiednią ich ilość, która decydować będzie o dalszym przyjęciu. Na samym końcu komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów