21 czerwca 2019, godz. 18.00    Oddział dla młodzieży Studnia Otwarta Kultura (Poniatowskiego 1-3/II)

Zapraszamy na premierę tomiku poezji Anny Marszewskiej pt. „Pod połową nieba” z grafikami Grzegorza Fuławki. Spotkanie poetyckie, które odbędzie się w Oddziale dla młodzieży 21 czerwca o godz. 18.00 poprowadzi Barbara Saczko-Bomba.

Autorka o sobie:
Mieszkanką Kędzierzyna-Koźla jestem od urodzenia. Tu ukończyłam Szkołę Podstawową nr 12 oraz IOLiceum Ogólnokształcące im.uHenryka Sienkiewicza. Studiowałam pedagogikę przedszkolną iuwczesnoszkolną wuWyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Całe swoje życie poświęciłam pracy z małym dzieckiem, choć nie tylko. Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektorki Publicznego Przedszkola nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu. Przygodę ze słowem rozpoczęłam w czasach licealnych. Częściej lub rzadziej, ale nieustająco spotykałyśmy się wukażdej wolnej chwili. Obopólna sympatia okazała się trwała, dlatego zdecydowałyśmy, by wyjść z dyskrecją z pachnącej szuflady... i chyba żadna z nas nie czuje się zdradzona.