Celem badań jakościowych jest przede wszystkim poznanie mechanizmów ludzkich zachowań. Badania jakościowe zazwyczaj wykonuje się na podstawie grupy osób, dobranych według specjalnych i wcześniej określonych kryteriów. Badania jakościowe wykorzystują wiele technik, które pozwolą każdemu z osobna wyrazić własne odczucia, oceny, a także skojarzenia. Tych oto dokładnych uczuć i odczuć nie dałoby rady uzyskać w standardowym badaniu ilościowym. Badania jakościowe pozwalają na rozpoznanie głębszych motywacji kierujących ludzkim działaniem i zachowanie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do profesjonalnej obsługi klienta, dzięki ujawnieniu potrzeb, a także upodobań każdego z osobna. Warto zdecydować się na firmę zewnętrzną, która przeprowadza badania marketingowe. Takowe badania mogą pozwolić na lepsze poznanie potrzeb każdego klienta, ich opinii oraz zdobyć wiele innych cennych informacji, które z pewnością pozwolą na skuteczniejsze zaplanowanie dalszych działań przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie badań jakościowych może odbywać się za pomocą odpowiednich metod, takich jak: obserwacje, wywiad zogniskowany oraz indywidualny wywiad pogłębiony. Badania jakościowe coraz częściej uznawane są jako popularna w środowisku marketingowym perspektywa poznawcza.

Kiedy stosować badania jakościowe?

Zastosowanie badań jakościowych pozwala między innymi na oczekiwania i potrzeby konsumentów, poszukiwanie wartości użytkowych, poszukiwanie i generowanie wszystkich idei firmy, a także ocena prototypów. Badania jakościowe wykorzystywane są, aby w doskonały sposób poznać nowy rynek, wykryć wszelkie przekonania oraz motywacje klientów, a także dokonać wstępnego badania rynku i zyskać szersze spojrzenie na badane zjawisko. Badania jakościowe należy stosować, wtedy kiedy chcemy odkryć odczucia, opinie, a także kiedy chcemy tworzyć nowe produkty oraz ideę (przy pomocy szczególnych metod, tak zwanych heurystycznych, czyli: burza mózgów, ocena ekspertów, zestawienie cech i użycie analogii).

Badania jakościowe

Metody jakościowe

Metody marketingowe typu jakościowe dzielą się na dwie główne techniki, takie jak ustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane. Coraz częściej stosowanymi metodami są dyskusje grupowe, wywiady indywidualne oraz przeprowadzenie obserwacji. Znaczenie w badaniach jakościowychnajczęściej mają relacje między badaczami, a uczestnikami badania, aby zapewnić profesjonalną obsługę klienta. Osoby zajmujące się przeprowadzeniem badań mogą w zupełności gromadzić dane z dokumentów lub innych źródeł pisemnych. Badania marketingowe jakościowe w zupełności różnią się od ilościowych, tym że metody jakościowe służą zbieraniu danych odzwierciedlających myśli i uczucia oraz charakterystycznych cech. Przeprowadzając metody jakościowe należy zwrócić szczególną uwagę na drobne czynniki techniczne, takie jak: badania powinny być przeprowadzane nie w dużych próbach oraz w swobodnej atmosferze, powinny być podparte zapisem ze sprzętu audiowizualnego, wykorzystywanie różnych technik przy prowadzeniu badań jakościowych oraz zwracanie szczególnej uwagi przez badacza na werbalną formę przekazu, gesty, mimikę, a także spontaniczne reakcje.