Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Uczniowie liceum o profilu mundurowym po raz kolejny odbyli lekcje w komendzie Policji. Młodzież, mogła zobaczyć z bliska jak wygląda codzienna służba policjantów na wybranych stanowiskach, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z rekrutacją. Praca w Policji to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty. Cały czas trwa nabór.

Wczoraj uczniowie pierwszych i drugich klas o profilu mundurowym Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu zamienili budynek szkoły na komendę Policji. Podczas zajęć w jednostce licealiści mogli zobaczyć z bliska jak wygląda codzienna służba policjantów na wybranych stanowiskach, a także pogłębić zdobytą na lekcjach wiedzę.

Tym razem młodzież zwiedziła pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a także dowiedziała się jak wygląda codzienna służba policjantów ruchu drogowego i dyżurnego.

W kolejnym etapie spotkania dzielnicowy asp. Piotr Duduś, który jest instruktorem wyszkolenia strzeleckiego zaprezentował uczniom podstawowe uzbrojenie Policji. Następnie mł.asp. Radosław Mierzejewski, który jest w nieetatowej grupie rozpoznania minersko-pirotechnicznego pokazał część wyposażenia, które jest wykorzystywane podczas działań związanych z podejrzeniem podłożenia ładunku wybuchowego oraz wskazał jak się zachowywać w przypadku ewakuacji.

W związku z prowadzoną kampanią „Narkotyki, dopalacze zabijają” uczniowie obejrzeli także spot pn. „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, a następnie rozmawiali z policjantami o zagrożeniach zdrowotnych,  konsekwencjach prawnych oraz skutkach społecznych wynikających z zażywania środków psychoaktywnych i uzależnień.

Na koniec spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami rekrutacji do Policji. Zainteresowani mieli okazję dowiedzieć się jakie wymagania muszą spełniać kandydaci na przyszłych policjantów oraz gdzie i jakie dokumenty powinni złożyć. Zaprezentowano im etapy postępowania kwalifikacyjnego, a także wyjaśniono na czym polega pół roczny kurs podstawowy dla policyjnych kadetów.

Zajęcia, które odbywają się w komendzie dają możliwość przybliżenia licealistom pracy w Policji, po to aby w sposób świadomy mogli dokonać wyboru zawodowego.

Praca w Policji to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty. Cały czas trwa nabór.  

 

Zalety służby w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
 • gwarancję stałych warunków pracy;
 • ciekawą pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • różnorodny system szkoleń;
 • precyzyjny system wynagrodzenia;
 • rozbudowany system socjalny.

 
Służbę w Policji może pełnić:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,

 

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z następujących etapów: 

1. Test wiedzy.

2. Test sprawności fizycznej

3. Badania psychologiczne.

4. Rozmowa kwalifikacyjna.

5. Komisja lekarska

6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego

7. Lista rankingowa

 

Dokumenty można składać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu przy ul. Powolnego 3, pokój numer 5;

w poniedziałki - godz. 8.00-16.00
wtorki i czwartki - w godz. 9.00-14.00

nr telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58 oraz w komendach powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania.

Od stycznia tego roku podanie można także całodobowo złożyć u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 • Policjanci pokazują uczniom pomieszczenie dla osób zatrzymanych
 • Policjanci pokazują uczniom pomieszczenie dla osób zatrzymanych
 • Policjanci pokazują uczniom podstawowe uzbrojenie
 • Policjantka pokazuje uczniom wyposażenie ruchu drogowego
 • Policjanci pokazują uczniom
 • Policjantka pokazuje uczniom wyposażenie ruchu drogowego
 • Policjant pokazuje uczniom wyposażenie grupy minersko-pirotechnicznej
 • Policjantka w sali konferencyjnej pokazuje uczniom spot o policji
 • Policjanci pokazują uczniom