Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

do 31 grudnia 2020    MBP Kędzierzyn-Koźle (Rynek 3)

REGULAMIN
XXVIII Konkursu literackiego pod hasłem „Krajobrazy słowa”


Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają
XXVIII otwarty konkurs literacki pod hasłem „Krajobrazy Słowa”.

I Przedmiotem konkursu jest:

 • poezja o dowolnej tematyce
 • proza o dowolnej tematyce.

II Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia (ukończone 18 lat w dniu zakończenia naboru prac).
 2. Prosimy o przesłanie prac nigdzie dotąd niepublikowanych (także w Internecie), ani nienagradzanych na innych konkursach.
 3. Forma nadsyłania prac konkursowych:
 4. Prace należy przesłać do 31 grudnia 2020 roku.

III Nagrody:

 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne za najlepiej ocenione utwory.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2021 roku.
 3. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym w terminie do 1 kwietnia 2021 r.
 4. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przelewem na rachunek bankowy podany przez laureata w terminie do 1 kwietnia 2021 r.

IV Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 4. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek laureatów zostanie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (http://mbpkk.pl), może zostać opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/mbpkk).
 5. Dane osobowe uczestników konkursu (niebędących laureatami) zawarte w kopercie opatrzonej godłem zostaną zniszczone najpóźniej 30 dnia, licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą przez okres 10 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie Krajobrazy Słowa.

V Postanowienia ogólne:

 1. Nie będą podlegać ocenie Jury prace laureatów nagród głównych (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle) z poprzednich lat.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną o rozstrzygnięciu konkursu.
 3. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez uczestnika Klauzuli informacyjnej dla konkursu Krajobrazy Słowa (Załącznik nr 1).
 5. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 r.
 7. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajobrazy Słowa
Regulamin konkursu
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONKURSU KRAJOBRAZY SŁOWA (Załącznik nr 1)

*Godło - słowo lub zestaw słów, rodzaj pseudonimu przyjętego jednorazowo na potrzeby konkursu.

W temacie maila prosimy wpisać godło