Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Kędzierzyn-Koźle: najnowsze oferty zatrudnienia

Kędzierzyn-Koźle to miasto położone w województwie opolskim. Na jego terenie znajduje się jeden z największych portów rzecznych w Polsce. Jeżeli szukasz pracy w tym mieście, nie zapomnij odwiedzić naszego serwisu. W tym momencie mamy oferty pracy w takich zawodach jak na przykład kierownik obszaru produkcyjnego, laborant, czy inspektor nadzoru nad żeglugą.
Sprawdź oferty na https://megapraca.pl/praca-kedzierzyn-kozle

Inspektor nadzoru nad żeglugą poszukiwany

Inspektor nadzoru nad żeglugą jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, weryfikuje ustaloną głębokość tranzytową na szlakach żeglugowych, kontroluje również oznakowanie szlaku żeglugowego. Do jego obowiązków należy przeprowadzanie postępowania związanego z wypadkami żeglugowymi, prowadzenie inspekcji prac podwodnych i imprez na wodzie (wydaje też zezwolenia na imprezy na wodzie), prowadzi sprawy dotyczące wykroczeń, przygotowuje decyzje administracyjne dotyczące bezpieczeństwa żeglugi. Praca inspektora nadzoru nad żeglugą dzieli się na pracę w biurze i pracę w terenie. Od osób aplikujących na to stanowisko wymaga się posiadania wykształcenia wyższego, patentu oficera w żegludze śródlądowej, znajomości przepisów żeglugowych, niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, posiadania prawa jazdy kategorii B+E, biegłej obsługi komputera, patentu żeglarskiego kapitana żeglugi klasy A lub B, znajomości języków obcych, wysokiej kultury osobistej, rozwiniętych umiejętności interpersonalnych. Pracownik może liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie.

Podejmij pracę jako kierownik obszaru produkcyjnego

Kierownik obszaru produkcyjnego odpowiada między innymi za zarządzanie zespołem pracowników, gwarantowanie przestrzegania przepisów prawa pracy i BHP, koordynowanie i zarządzanie procesem produkcyjnym, realizowanie planów wdrożeniowych i szkoleniowych, zarządzanie kosztami, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej, zarządzanie pracami serwisowymi. Kandydat na to stanowisko powinien legitymować się wykształceniem wyższym technicznym, posiadać doświadczenie w zarządzaniu procesem produkcyjnych, władać językami obcymi (przynajmniej angielski), znać doskonale przepisy prawa pracy, sprawnie obsługiwać komputer. Kierownik obszaru produkcyjnego może spodziewać się atrakcyjnego wynagrodzenia, a także licznych benefitów pracowniczych.

Dużo ofert zatrudnienia dla laborantów

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku laboranta należy wykonywanie analiz chemicznych, a także pomiarów fizycznych, nadzór nad aparaturą kontrolno pomiarową, pobieranie próbek do badań, przygotowywanie raportów i dokumentacji dotyczącej prowadzonych badań. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się przede wszystkim wykształcenia średniego zawodowego (wykształcenie wyższe jest mile widziane), znajomości języków obcych, dokładności, zaangażowania, samodzielności, motywacji do pracy. Laborant może liczyć na stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego.

Jeśli myślisz o rozpoczęciu kariery zawodowej za granicą, wiele ciekawych ofert pracy znajdziesz w Rosenheim