Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć i kto może skorzystać?

Konieczność rozliczenia się fiskusem i zapłacenia należnego podatku dochodowego dotyczy każdego, kto w poprzednim roku podatkowym uzyskał jakiekolwiek przychody, które podlegają opodatkowaniu. Wysokość podatku zależy od sposobu opodatkowania, wysokości przychodów i zastosowanych ulg podatkowych. Jedną z popularniejszych ulg, która umożliwia duże odliczenia od podatku jest ulga termomodernizacyjna. Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Kto może z niej skorzystać i kiedy można skorzystać z odliczeń?

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga na ocieplenie domu pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania poprzez odliczenie od niej wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego. Dzięki temu można znacznie obniżyć wysokość należnego podatku. Co ważne, z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać tylko właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym. Prace muszą zostać wykonane w gotowym budynku, co oznacza, że w przypadku nowych domów, odliczenie będzie przysługiwało tylko, jeśli prace termomodernizacyjne zostanie wykonane po całkowitym zakończeniu budowy domu.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć koszty związane z wprowadzeniem zmian w budynku, które zmniejszą zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania domu oraz zmniejszą zapotrzebowanie na ciepło. Należą do nich:

  • ocieplenie budynku – dotyczy to ścian, fundamentów i płyt balkonowych;
  • przyłączenie domu do sieci ciepłowniczej lub gazowniczej;
  • wymianę starego pieca na kocioł gazowy, olejowy oraz na piece na paliwa stałe, ale muszą one spełniać określone standardy ekologiczne;
  • zakup materiałów niezbędnych do wykonania instalacji grzewczej lub instalacji do podgrzania wody użytkowej;
  • inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a więc przede wszystkim pomy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Odliczyć można wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz ich instalacją i demontażem starych.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulga na ocieplenie domu może być odliczona tylko, jeśli podatnik do rozliczenia korzysta z formularza PIT 36 (skala podatkowa0, PIT 36L (podatek liniowy), PIT 37 (skala podatkowa dla osób nie będących płatnikiem składek) i PIT 28 (ryczałt). Jej wysokość należy wpisać w formularzu w części odliczenia wykazane w PIT O, a następnie wypełnić PIT O, w którym wpisuje się dokładniejsze informacje na temat odliczeń. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki do 53 000 zł brutto na osobę. To oznacza, że małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu mogą odliczyć łącznie 106 000 brutto. Oczywiście wszystkie wydatki muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami, w których ujęte są: dane kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usług oraz ich cena. Dokumenty te należy przechowywać na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego.