Aż piętnastu uczestników kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe z pozytywnym wynikiem ukończyło egzamin na „Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV”. To tylko jeden z darmowych programów dokształcających zorganizowanych przez KKPP w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”.

Wcześniej z powodzeniem zrealizowano szkolenia na operatorów koparek, wózków widłowych oraz spawaczy. Uczestnicy bezpłatnych zajęć pozytywnie ocenili omawiane zagadnienia tematyczne i wyrazili przekonanie, że zdobyte kwalifikacje wykorzystają w obecnym miejscu pracy, zyskując tym samym możliwość awansu czy zwiększenie wynagrodzenia.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.