Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą miały szansę pogłębić swoją wiedzę na temat współczesnych problemów, które mogą się pojawić na ich drodze zawodowej. Na konferencji „W poszukiwaniu tożsamości”, zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wypowiadali się naukowcy i specjaliści.

Zaproszenia na konferencję, która odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym otrzymali, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy oświaty. Głównym tematem prelekcji i dyskusji była tożsamość płciowa wśród młodych ludzi. Głos, zarówno osobiście, jak i zdalnie, zabrali doktorzy i profesorowie, prowadzący badania w tej dziedzinie, swoimi przeżyciami z pierwszej ręki podzieliła się także mama dziecka z dysforią.