Idea „Dugnad” oczarowała nie tylko mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, ale również przedstawicieli Związku Miast Polskich. Delegaci jednego z największych w kraju stowarzyszenia skupiającego samorządy przyglądali się z bliska, jak wdrażany w życie jest projekt współfinansowany z funduszy norweskich.

Wizytatorzy ZMP uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych zorganizowanych w Domu Dziennego Pobytu nr 3 „Radość”. Były to tylko jedne z serii kilkudziesięciu zajęć organizowanych dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami. Goście mieli także okazję odwiedzić stworzoną w ramach przedsięwzięcia pracownię ceramiczną w Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia”. W trakcie pobytu na Opolszczyźnie dowiedzieli się także, jakie inne działania prowadzone są w ramach projektu.

Związek Miast Polskich pełni rolę doradcy gmin realizujących program „Rozwój Lokalny”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.