Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwały nr LXII/727/23 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle obejmującego tereny w rejonie ulic: Pokucie, Kłosowej, Kłodnickiej, Alei Jana Pawła II i Przyjaźni.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 roku.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod adresem www.bip.kedzierzynkozle.pl, w zakładce: Architektura i urbanistyka > Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego > W trakcie opracowania > Tereny w rejonie ulic: Pokucie, Kłosowej, Kłodnickiej, Alei Jana Pawła II i Przyjaźni.

Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego UMKK, tel. 77/482-62-45.