Grudniowe posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów przebiegło w świątecznej atmosferze. Między życzeniami podsumowano jednak mijającą kadencję.

Było to jedno z ostatnich spotkań w tym składzie. Dyskusję zdominowały sprawozdania z 4-letniej działalności gremium. Przedstawiciele mieszkańców 60+ skupili się w tym czasie przede wszystkim na integracji swojego środowiska i tematyce profilaktyki zdrowotnej.

W posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów udział wzięli prezydent Sabina Nowosielska, dyrektor MOPS-u Agata Morkis i sekretarz Zbigniew Romanowicz.