UM Kędzierzyn-Koźle: Lokalni mieszkańcy w akcji sprzątania lasów
Wspólnymi siłami upiększamy lokalne tereny zielone – mieszkańcy nie próżnują
  1. Mieszkańcy osiedli Piastów-Powstańców Śląskich oraz Kuźniczek aktywnie uczestniczyli w sprzątaniu lasów.
  2. Zgromadzili wiele worków śmieci, w tym plastikowe butelki i inne odpady.
  3. W ramach kampanii „Zabierz baLASt” utworzono punkty do zbierania śmieci w lasach.
  4. Wolontariusze zakończyli dzień integracyjnym ogniskiem z kiełbaskami.

Na terenach zielonych sąsiadujących z osiedlami Piastów-Powstańców Śląskich oraz Kuźniczek odbyła się akcja sprzątania, w której zaangażowali się miejscowi mieszkańcy. Wyruszyli z workami na śmieci, by zadbać o czystość swojego otoczenia, co świadczy o ich dużej odpowiedzialności i trosce o naturę.

Podczas kilkugodzinnych działań wolontariusze natrafili na różnego rodzaju odpady – od plastikowych butelek, przez stare opony, po zderzaki samochodowe. Mimo to, atmosfera była pozytywna, a wspólne działanie zakończyło się integracyjnym ogniskiem, które było zarówno podziękowaniem za trud, jak i okazją do spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Initiatywa ta wpisuje się w szersze działania związane z kampanią „Zabierz baLASt”. Na terenie miasta zainstalowano specjalne punkty, w których spacerowicze mogą pozbywać się napotkanych po drodze śmieci. Działania te nie tylko przyczyniają się do poprawy estetyki lokalnych lasów, ale także podnoszą świadomość ekologiczną społeczności.

Warto podkreślić, że tego rodzaju inicjatywy pokazują, iż mieszkańcy nie są obojętni na losy swojego środowiska i potrafią skutecznie działać na rzecz jego ochrony. Takie działania są dowodem na to, że każdy z nas może przyczynić się do tworzenia lepszego, czystszego świata.


Opierając się na: UM Kędzierzyn-Koźle