Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu mł. insp. Janusz Hencel uczestniczył w uroczystych obchodach związanych z nadaniem Wielkopolskiej Policji patronatu insp. Wiktora Ludwikowskiego – pierwszego Komendanta Okręgowego Policji Państwowej województwa poznańskiego. Całe dorosłe życie nowego Patrona Policji Województwa Wielkopolskiego może stanowić wzór do naśladowania dla obecnych funkcjonariuszy.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego. Następnie odbyła się Msza Św. w intencji śp. Wiktora Ludwikowskiego i policjantów z całej Wielkopolski.

Inspektor Ludwikowski urodził się 23 kwietnia  1886 roku we Lwowie, zmarł 24 marca 1959 roku w Koźlu. Jeszcze jako oficer armii austriackiej nielegalnie zorganizował cykl wykładów z walki partyzanckiej. Mimo groźby utraty stanowiska pracował na rzecz kształcenia przyszłej kadry oficerskiej odrodzonego Wojska Polskiego. Służbę w Policji Państwowej rozpoczął 1 października 1919 roku organizując od podstaw jeden ze strategicznych i nowatorskich wydziałów w Komendzie Głównej Policji Państwowej. Opracował także dwa podręczniki dla służb kryminalnych i prewencyjnych. 19 czerwca 1920 roku Wiktor Ludwikowski otrzymuje awans na stopień inspektora Policji Państwowej i zostaje mianowany Komendantem Okręgowym Policji Państwowej XI Okręgu Poznańskiego. Jego całe życie poświęcone było służbie Polsce.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka podkreślił, że patron to z definicji osoba darzona wielkim szacunkiem, godna naśladowania. Życie i działalność inspektora Ludwikowskiego można podsumować słowami: „Polak, żołnierz, policjant, patriota”.

Kolejnym etapem było odsłonięcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę i Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna pamiątkowej tablicy na fasadzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego.

Uroczysty apel uświetniła swoją obecnością Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Następnie zaproszeni goście mieli możliwość na terenie budynku komendy, zobaczyć wystawę poświęconą sylwetce inspektora Ludwikowskiego.

Przypominamy, że dla upamiętnienia zasług podinsp. Wiktora Ludwikowskiego, od 23 kwietnia 2016 roku most na Odrze w Kędzierzynie-Koźlu nosi jego imię.

  • Insp. Wiktor Ludwikowski - Patron Policji Województwa Wielkopolskiego
  • Insp. Wiktor Ludwikowski - Patron Policji Województwa Wielkopolskiego
  • Insp. Wiktor Ludwikowski - Patron Policji Województwa Wielkopolskiego
  • Insp. Wiktor Ludwikowski - Patron Policji Województwa Wielkopolskiego
  • Insp. Wiktor Ludwikowski - Patron Policji Województwa Wielkopolskiego
  • Insp. Wiktor Ludwikowski - Patron Policji Województwa Wielkopolskiego