Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

do 31 maja 2019    MBP Kędzierzyn-Koźle (Rynek 3)

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Pasja” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

Przedmiotem konkursu jest tekst w dowolnej formie literackiej zainspirowany hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy” z okazji 15-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej do 7 stron wydruku formatu A4. Wybrane prace posłużą za materiał do przygotowania powarsztatowego pokazu pt. „Opolskie Gwiazdy Europy”.

Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia należy nadesłać lub złożyć osobiście do 31 maja 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca 2019 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej pod adresem www.mbpkk.pl. Wręczanie nagród laureatom odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. w Oddziale dla młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Poniatowskiego 1-3/II.

Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody 15-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywa się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy”.

Więcej szczegółów w regulaminie.

Opolskie Gwiazdy Europy
Regulamin konkursu "Opolskie Gwiazdy Europy"
Karta zgłoszenia załącznik nr. 1
Karta zgłoszenia załącznik nr. 2