Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Policjant z Kędzierzyna-Koźla w Zespole Szkół Nr 3 rozmawiał z uczniami na temat pracy w Policji. Funkcjonariusz opowiedział młodzieży o specyfice służby, a także wyjaśnił jak wygląda proces rekrutacji. Przypominamy, że cały czas trwa nabór.

Policjant z Kędzierzyna-Koźla rozmawiał z uczniami klas mundurowych Zespołu Szkoł Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu na temat doboru do Policji. Podczas spotkania asp.szt. Tomasz Zarzycki przybliżył młodzieży specyfikę służby w Policji, a także wskazał kto może ubiegać się o przyjęcie do służby, jakie musi spełnić wymagania oraz gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty.

Uczniom przedstawiono również proces postępowania kwalifikacyjnego oraz omówiono jego poszczególne etapy: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Policjant podkreślał, że służba w Policji daje możliwość realizowania swoich pasji. Zakres zadań i umiejętności potrzebnych stróżom prawa, są tak szerokie, że wiele umiejętności, czy pasji stają się przydatne w codziennej służbie. Przewodnicy psów, motocykliści z wydziału ruchu drogowego, dociekliwi kryminalni, dyżurni, policjanci zajmujący się profilaktyką nieletnich, funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą, dzielnicowi, technicy kryminalistyczni, funkcjonariusze z zespołu rowerowego oraz policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego - dla wielu z nich obowiązki służbowe i zadania jakie są przed nimi stawiane, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań, a także do zdobywania zupełnie nowej wiedzy i doświadczeń.

Służba w Policji daje także szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Osobom rozważającym podjęcie służby w Policji przypominamy, że cały czas trwa nabór

Dokumenty można składać całodobowo w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18 oraz w Komisariacie Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3.

Informacje na temat trwającej rekrutacji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia pod nr tel. 47 863 42 09.

  • Umundurowany policjant stojący przed siedzącymi w ławce uczniami ubranymi w mundury wojskowe omawia wyświetlaną na ścianie prezentację.
  • Umundurowany policjant stojący przed siedzącymi w ławce uczniami ubranymi w mundury wojskowe omawia wyświetlaną na ścianie prezentację
  • Umundurowany policjant stojący przed siedzącymi w ławce uczniami ubranymi w mundury wojskowe omawia wyświetlaną na ścianie prezentację