Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

Mur, ale historia

Obraz pędzącego na koniu husarza, trzymetrowy woj Mieszka I broniący miasta, a może przemarsz Powstańców Śląskich wzdłuż głównej ulicy? Jeżeli marzy wam się taki mural w naszym mieście, to zgłoście się do konkursu organizowanego przez Ministerstwa Obrony Narodowej.

Resort z okazji 22. rocznicy wejścia Polski do NATO ogłosił konkurs na projekt patriotycznego muralu promującego historię i dzieje naszego oręża. Najciekawsze inicjatywy zostaną dofinansowane. Swoje propozycje mogą zgłaszać organizacje pozarządowe. Wnioski należy składać do 30 kwietnia, a powstanie samych obrazów planowane jest od czerwca do listopada.

Żeby projekt kwalifikował się do wsparcia MON musi spełniać określone warunki. Nie może być mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. Powinien on zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Jak podaje ministerstwo murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Ich tematem mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego lub ważne dokonania sił zbrojnych RP. Mogą one również przedstawiać lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego.