Ruszył nabór do szkół średnich w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
Rozpoczął się nabór do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025 w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Według prognoz demograficznych, liczba uczniów w klasach pierwszych będzie mniejsza, co może wpłynąć na organizację nauczania i liczebność oddziałów.
  1. Elektroniczny nabór trwa od 16 maja do 19 czerwca.
  2. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów nastąpi 19 lipca.
  3. Planowane jest utworzenie 9 oddziałów z 276 miejscami.
  4. Oferta edukacyjna obejmuje różnorodne profile licealne oraz techniczne.

W roku szkolnym 2024/2025, w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim, zaplanowano utworzenie dziewięciu oddziałów dla 276 uczniów. Nabór odbywa się elektronicznie i potrwa od 16 maja do 19 czerwca, a listy przyjętych uczniów zostaną ogłoszone 19 lipca. Liczebność oddziałów wynosi około 30 osób, jednak w klasach dwuzawodowych liczba uczniów w jednym zawodzie wynosi 15.

Oferowane kierunki kształcenia obejmują zarówno profile licealne, jak i techniczne oraz branżowe. W I Liceum Ogólnokształcącym dostępny będzie profil psychologiczno-społeczny, natomiast II Liceum Ogólnokształcące proponuje profil biologiczno-chemiczny. Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 oferuje kierunki takie jak technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa oraz technik ekonomista. Z kolei Technikum nr 2 w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej proponuje kierunki technik żeglugi śródlądowej oraz technik informatyk.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 oferuje kierunki technik spedytor oraz technik fotografii i multimediów, natomiast Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących proponuje technika mechatronika oraz technika programistę. Szkoła Branżowa I stopnia oferuje wielozawodowe klasy oraz specjalizacje takie jak operator maszyn skrawających i elektryk.

Wszystkim uczniom ósmych klas oraz ich rodzicom, którzy są zainteresowani planowaniem edukacyjno-zawodowej przyszłości, udostępniono przewodnik zawierający pełną ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych w powiecie. Warto zapoznać się z nim, aby dokonać świadomego wyboru szkoły i kierunku kształcenia.


Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski