Szpital w Kędzierzynie-Koźlu planuje ZOL w miejsce pediatrii
Szpital w Kędzierzynie-Koźlu planuje znaczącą rozbudowę swoich oddziałów, aby lepiej dostosować się do rosnących potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Projekt obejmuje przeniesienie pediatrii do głównego budynku oraz stworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) w jej dotychczasowej lokalizacji.
  1. Plany rozbudowy szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.
  2. Przeniesienie oddziału pediatrii do głównego budynku.
  3. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL).
  4. Potrzebne fundusze na realizację projektu.

Dyrektor szpitala, dr Jarosław Kończyło, informuje, że nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który ma powstać w miejscu obecnego oddziału pediatrii, będzie uzupełnieniem oddziału geriatrii. "Szacujemy, że w tej lokalizacji potrafilibyśmy zrobić taki oddział na 40-50 łóżek. Możliwe, że musielibyśmy tę lokalizację rozbudować. Potrzebujemy około 18 mln zł na to, żeby móc ten projekt zrealizować" - mówi dr Kończyło.

Pomysł na stworzenie ZOL jest częścią większego planu rozbudowy szpitala, który obejmuje również modernizację głównej siedziby. Cały projekt ma na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej w regionie i został zgłoszony do programu transformacji, który zawiera rekomendowane kierunki działań z mapy potrzeb zdrowotnych. Dr Kończyło wyjaśnia: "Transformacja ochrony zdrowia to jest również pomysł wraz z naszym szpitalem, który miałby się nadbudować i w którym miałyby się znaleźć wszystkie oddziały szpitalne. To jest pomysł, by sięgnąć po środki z Krajowego Programu Odbudowy."

Dyrektor szpitala liczy na to, że przy ocenie projektów zostanie wzięte pod uwagę, iż placówka w Kędzierzynie-Koźlu nie jest tylko szpitalem powiatowym, ale również drugą po Opolu placówką wielospecjalistyczną w regionie. To może zwiększyć szanse na uzyskanie potrzebnych funduszy na realizację ambitnych planów rozbudowy.

O szczegółach projektu oraz jego znaczeniu dla lokalnej społeczności mówił również starosta Artur Maruszczak, podkreślając wagę inwestycji dla poprawy opieki zdrowotnej w powiecie.


Według informacji z: Powiat