Drodzy Wolontariusze! Jak co roku przy Miejskim Ośrodku Kultury powstał Sztab XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o numerze #3393. Tegoroczny Finał odbędzie się 12.01.2020 r.


Jak zostać Wolontariuszem WOŚP?

1. Sprawdź czy w twojej szkole powołano koordynatora. Jeśli nie skontaktuj się ze Sztabem.
2. Wolontariusz musi zapoznać się z regulaminem wolontariusza dostępnym na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy www.wosp.org.pl
3. Wolontariusz musi wypełnić ankietę oraz dostarczyć zdjęcie typu legitymacyjnego zgodne z poniższymi wytycznymi:
- Zdjęcie powinno być dostarczone w wersji cyfrowej, jako plik JPG, o rozdzielczości minimalnej 600x800 pikseli. Wykorzystajcie smartfony !!
- Nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko wolontariusza oraz rok urodzenia.
Koordynator może zebrać wszystkie zdjęcia na jeden nośnik i przekazać je do Sztabu wraz z ankietami.
4. Ankietę należy dostarczyć do siedziby Sztabu Jeśli nazwisko prawnego opiekuna jest inne niż wolontariusza prosimy o krótką adnotację wyjaśniającą, np. rodzic zastępczy.
5. Ankiety wraz ze zdjęciami muszą zostać przekazane do Sztabu nie później niż do 25 listopada 2019 roku.
6. Ankieta to nie wszystko. Sztab wprowadza do bazy danych WOŚP dane z ankiet i drukuje oświadczenia, które muszą podpisać wolontariusze lub, w wypadku osób niepełnoletnich, podpis musi złożyć rodzic lub prawny opiekun. UWAGA. W związku z RODO wolontariusze z lat ubiegłych mogą otrzymać na podany poprzednio numer telefonu i email kod, który wraz z imieniem i nazwiskiem trzeba dostarczyć do Sztabu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Tylko w ten sposób będziemy mogli zaktualizować ich dane i wydrukować oświadczenie.
7. Oświadczenie może zostać przekazane koordynatorowi lub może zostać ono podpisane przez wolontariusza na miejscu, w Sztabie, nie później niż do 29 listopada 2019 r.
8. Harmonogram pracy Sztabu w ostatnim tygodniu rekrutacji dostępny będzie na www.mok.com.pl od 25 listopada 2019 r.

Dane kontaktowe Sztabu:
Szef Sztabu – Łukasz Galus
Adres: al. Jana Pawła II 27,
47-220 Kędzierzyn-Koźle, pok. 25.

Email: lukasz.galus(at)mok.com.pl
Telefon: 77 48 02 558 (telefon dostępny w godzinach 8:00-16:00 lub w godzinach zgodnych z harmonogramem)

Ważne daty:

Do 25 listopada dostarczenie ankiety i zdjęcia,

Do 29 listopada – podpisanie Oświadczenia przez wolontariusza lub rodzica/prawnego opiekuna 

Pobierz:
- ankieta - 
- regulamin -


Nabór