PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury z dnia 13.11.2019 r.

Konkursupt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek”
na pracę plastyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym

Konkurs plastyczny pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek” został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu 14 października 2019 r. i trwał do 8 listopada 2019 r.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w ramach akcji czytelniczo-ekologicznej skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym zainspirowanej hasłem „Ja – przyjaciel przyrody i książek”.
Odbiorcami konkursu były dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W konkursie oceniono 61 prac plastycznych.

Laureatów konkursu wyłoniło Jury, w którego skład weszli:
- Przewodnicząca jury: Honorata Czech, plastyk, pracownik Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
- Izabela Heder, pracownik Oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Barbara Górnik, pracownik Oddziału dla dzieci Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Postanowiono przyznać:

I miejsce otrzymała Anna Mikołaszek z Publicznego Przedszkola nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
II miejsce otrzymała Aurelia Gołębiewska z Publicznego Przedszkola nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
III miejsce otrzymała Zosia Jurewicz z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

Wyróżnienie otrzymują:

- Julia Żyżło zPublicznego Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu
- Jakub Słowik z Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu
- Oliwia Świerdza z Publicznego Przedszkola nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
- Zuzanna Stępień z Publicznego Przedszkola nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu
- Natasza Sarnecka z Publicznego Przedszkola nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu
- Hania Gromala z Publicznego Przedszkola nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
- Hania Kulik z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego "Ochronka" im. bł. E. Bojanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu
- Amelia Tkocz z Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu
- Aniela Niciejewska z Publicznego Przedszkola nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
- Jakub Drzewicki z Publicznego Przedszkola nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu
- Maria Wczasek z Publicznego Przedszkola nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu
- Kajetan Werner z Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu
- Marta Kupryś z Publicznego Przedszkola nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu

Wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 17.00, Filia nr 5, ul. Damrota 32 podczas wernisażu pokonkursowej wystawy.