Dobra współpraca magistratu z największą spółdzielnią mieszkaniową oznacza sprawniejsze działanie na rzecz miasta. W spotkaniu władz Kędzierzyna-Koźla z przedstawicielami lokatorów wzięli udział prezydent Sabina Nowosielska, jej zastępca Artur Maruszczak i członkowie nowo powołanej Rady Nadzorczej RSM „Chemik”.

Wybory do tego gremium odbyły się kilka miesięcy temu, a jego kadencja potrwa do 2025 roku. Podczas wspólnego posiedzenia dyskutowano głównie o prowadzonych i planowanych inwestycjach. Dużym zadaniem zapowiedzianym przez gminę na przyszły rok ma być remont ulicy Gajdzika na osiedlu Piastów-Powstańców Śląskich. Poza tym rozmawiano na wiele tematów związanych z miastem i codziennym życiem w Kędzierzynie-Koźlu jak m.in: oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych czy wywóz odpadów.