5 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii Sztuk Wszelakich Miejskiego Ośrodka Kultury kolejny wernisaż. Tym razem swoje prace zaprezentuje Katarzyna Czochara, słuchaczka UTW, która należy do Klubu Plastyków Nieprofesjonalnych, działającego przy MOK.


Katarzyna Czochara jest słuchaczką UTW. Należy tak¿e do grupy plastyków nieprofesjonalnych działających przy MOK. Sztuką interesowała się od dziecka. Swą młodzieńczą pasję zaczęła realizować w 2005 w sekcji malarskiej ALLA PRIMA.
Tajniki warsztatu zgłębiała pod okiem Katarzyny Ostrowskiej-Kubik, a od 7 lat Grażyny Żyły. Jej kompozycje wyróżniają się żywiołowymi, pulsującymi i głęboko nasyconymi kolorami. Najchętniej maluje kwiaty, martwe natury, pejzaże i portrety.
Ulubionym środkiem wyrazu jest suchy pastel i akryl - czasami węgiel. Katarzyna Czochara brała już udział w 13 wystawach zbiorowych. Prawie wszystkie prezentowane przez nią prace powstały w pracowni malarskiej „Na strychu”.

Wystawa K. Czochara d