Młodzież z Kędzierzyna-Koźla bierze udział w cyklu zajęć szkoleniowych pn. „Społeczni Przedsiębiorczy”. Eksperci ze Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” podczas warsztatów pokazali uczniom z miejskich szkół m.in. jak zacząć działać i współpracować z samorządem lokalnym.

Uczestnicy cenną wiedzę pozyskują dzięki projektowi „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”. Ostatnie spotkanie odbyło się w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości. 14 drużyn z 10 szkół biorące udział w zajęciach rozwijało umiejętności, które mogą okazać się bardzo pomocne w dorosłym i zawodowym życiu. Uczniowie pokazali, że potrafią być kreatywni, a przedsiębiorczość to dla nich zagadnienie nie tylko przydatne, ale również ciekawe.

Zadanie "Kędzierzyńsko-Kozielska Olimpiada Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej" jest częścią projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa Rozwoju Lokalnego” realizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle z Programu Rozwoju Lokalnego prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.