Młodzieżowa Rada Miasta wchodzi na pełne obroty. To było pierwsze robocze spotkanie w nowym, już w pełnym składzie. Podczas sesji kolejni jej członkowie złożyli ślubowanie. Wybrano także szefów komisji problemowych.

Radni powołali komisje stałe i wskazali kandydata na opiekuna ze strony urzędu miasta. Omówili również harmonogram swoich najbliższych działań. W planach jest przedstawienie propozycji jednego z artystów występujących podczas Dni Miasta oraz organizacja otwartych warsztatów na temat potrzeb rówieśników w formule „Open Space”. Młodzi aktywiści pracować będą w komisjach: promocji i mediów społecznościowych, projektowania i opiniowania oraz kontaktów z parterami i sponsorami.

Obradom przysłuchiwali się prezydent Sabina Nowosielska oraz sekretarz Zbigniew Romanowicz, którzy zadeklarowali ścisłą współpracę z reprezentantami młodego pokolenia.