Urząd Miasta przygotowuje się do przebudowy ulicy Modrzewiowej. W spotkaniu informacyjnym dotyczącym tej inwestycji wzięli udział mieszkańcy osiedla Kuźniczka. Była to dla nich okazja, aby zgłosić swoje uwagi i pomysły, na to jak powinien wyglądać efekt końcowy.

Na spotkaniu przedstawiono dwie wariantowe koncepcje zadania. Z opracowaniami można było zapoznać się również wcześniej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Tradycyjnie już spotkanie polegało na szczegółowej prezentacji dokumentacji. Po tej analizie głos zabrali mieszkańcy, którzy mogli przedstawiać swoje sugestie. Ich wskazówki trafiły do protokołu, który zostanie przekazany do projektantów.